1.  Üretim Kontrol Laboratuarı:

Fabrikamız yılda 60.000 ton buğday kırma kapasitesine sahiptir. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan tedarikçilerimiz tarafından özenle seçilen buğdaylar Gaziantep'teki fabrikamıza gönderilir.

Her parti buğdaydan öncelikle sondalar yardımı ile örnekler alınıp buğday kalitesini ve özelliklerini belirlemek amacıyla Cem un Üretim Kontrol Laboratuarı'nda hektolitre, rutubet, gluten, gluten indeksi, düşme sayısı analiz,sedimantasyon ve gecikmeli sedimantasyon ve kontrolleri yapılır

Kontrol Laboratuarı

Cem un alım kriterleri içerisinde bulunan buğdaylar 20.000 ton kapalı silo ve depolarda, kullanım amaçlarına ve özelliklerine göre sınıflandırılır. Değişik kalite ve özellikteki buğdaylar elde edilmek istenen unun cinsine göre, üretim ve yönetim tarafından belirlenen yüzdelerle işletme ambarında paçallanır.

2. Buğdayların Temizlenmesi:

Buğday paçalı belirli bir süre ve miktarda kantardan geçerek separatöre (ayırıcı) gelir. Burada kaba pislikler, yabancı maddeler ve kırık buğdaylar ayrılır daha sonra da taş ayrımı makinesinde taşlar ayrılır. Bu yabancı maddeler ve onların bileşimleri, buğdayın bileşiminden farklı olduğu için unun rengini, bileşimini ve ürün kalitesini bozacak maddelerin ortamdan uzaklaştırılması zorunludur. İyi un kalitesi için öncelikle iyi bir temizleme gereklidir.

3. Buğdayların Tavlanması, Kırılması ve Öğütülmesi:

Başarılı bir öğütme için buğday tanesinin fiziksel yapısı, nem miktarı istenilen düzeye çıkarılarak, elverişli duruma gelir. Tavlama işlemi ile kabuğa yumuşaklık ve elastikiyet verilir. Dinlendirilen temizlenmiş buğday paçalı, vals denilen soğutulmuş çelik silindirler yardımıyla kırılır. Öğütülme işlemi, valsler arasındaki hız farkı ve valsler üzerindeki "dişler" yardımıyla gerçekleştirilir.

4. Elekler ve Sasörler Yardımıyla Oluşan Unun Alınması:

Valslerde kırılan buğday pnömatik sistem yardımıyla değişik gözenekteki eleklere ulaşır. Bu safhada alınan unlardan ayrılanlar eleklerde büyüklüklerine göre;irmik sasörlerinde ise yoğunluklarına göre; tasnif edilerek tekrar öğütülür. Bu işlem kepek, undan ayrılıncaya kadar devam eder.

5. Çuvallama ve Paketleme:

Üretilen un değişik un silolarında toplanır. Homojenliğini sağlamak amacıyla tekrar bir paçal işlemine tabii tutulur. Üretimimiz, el değmeden ve her aşaması kontrol altında tutularak gerçekleştirilir. Fabrikamızda anlık veya belli periyotlardaki çalışma durumlarında, ürünlerin verimlerini izleyebileceğimiz randıman kantarı kuruludur.

Proseslerde yapılan kontrol testlerinden ayrı olarak, son ürünümüz olan unda, laboratuarda farinograph, extensograph, kül miktarı, sedimantasyon değerleri için yapılan analizlere paralel fırında uygulanan ekmek ve yufka çalışmaları gerçekleştirilir. Hassasiyetle takip edilen üretim, laboratuar ve fırın çalışmalarının ardından üretilen un, Cem un ürün limitleri içerisinde ise tüketicilerimize sunulur. Fabrikamızda çuvallama ve paketleme üniteleri otomatik olarak el değmeden unlarımızı siz tüketicilerimize hazır eder.

1.000 ton kapalı dökme un silosu ve 2.000 ton çuvallı paketlenmiş depomuz mevcuttur.